Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

19 marca 2024

ID 184124

Ta sekcja zawiera scenariusz wyszukiwania i naprawiania luk na zarządzanych urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows. Możesz znaleźć i naprawić luki w oprogramowaniu w systemie operacyjnym oraz w oprogramowaniu firm trzecich, w tym w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Wymagania wstępne

 • Kaspersky Security Center zostanie wdrożony w Twojej organizacji.
 • W Twojej organizacji znajdują się zarządzane urządzenia działające pod kontrolą systemu Windows.
 • Połączenie internetowe w przypadku Serwera administracyjnego jest wymagane, aby można było wykonywać następujące zadania:
  • Sporządzanie listy zalecanych poprawek dla luk w oprogramowaniu firmy Microsoft. Lista jest tworzona i regularnie aktualizowana przez specjalistów z Kaspersky.
  • Naprawianie luk w oprogramowaniu firm trzecich innym niż oprogramowanie firmy Microsoft.

Etapy

Wyszukiwanie i naprawianie luk w oprogramowaniu odbywa się w etapach:

 1. Skanowanie luk w oprogramowaniu zainstalowanym na zarządzanych urządzeniach

  Aby odszukać luki w oprogramowaniu zainstalowanym na zarządzanych urządzeniach, uruchom zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji. Jeśli to zadanie zostanie zakończone, Kaspersky Security Center pobierze listy wykrytych luk i żądanych aktualizacji dla oprogramowania firm trzecich zainstalowanego na urządzeniach, które określiłeś we właściwościach zadania.

  Zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji jest tworzone automatycznie przez Kreator wstępnej konfiguracji Kaspersky Security Center. Jeśli nie uruchamiałeś kreatora, uruchom go teraz lub utwórz zadanie ręcznie.

  Dostępne instrukcje:

 2. Analizowanie listy wykrytych luk w oprogramowaniu

  Przejrzyj listę Luki w oprogramowaniu i zdecyduj, które luki mają zostać naprawione. Aby przejrzeć szczegółowe informacje o każdej luce, kliknij nazwę luki na liście. Dla każdej luki na liście możesz także przejrzeć statystyki dotyczące luki na zarządzanych urządzeniach.

  Dostępne instrukcje:

 3. Konfigurowanie naprawy luk

  Jeśli luki w oprogramowaniu zostaną wykryte, możesz naprawić luki w oprogramowaniu na zarządzanych urządzeniach, korzystając z zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki lub zadania Napraw luki.

  Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest używane do aktualizacji i naprawy luk w oprogramowaniu firm trzecich, w tym w oprogramowaniu firmy Microsoft, zainstalowanym na zarządzanych urządzeniach. To zadanie umożliwia zainstalowanie kilku aktualizacji i naprawę kilku luk zgodnie z pewnymi regułami. Pamiętaj, że to zadanie może zostać utworzone tylko wtedy, gdy masz licencję dla funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami. Aby naprawić luki w oprogramowaniu, zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki używa zalecanych aktualizacji oprogramowania.

  Zadanie Napraw luki nie wymaga opcji licencjonowania dla funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami. Aby użyć tego zadania, należy ręcznie określić poprawki użytkownika dla luk w programach innych firm, wymienionych w ustawieniach zadania. Zadanie Napraw luki używa zalecanych poprawek dla oprogramowania firmy Microsoft oraz poprawek użytkownika dla programów innych firm.

  Możesz uruchomić Kreator naprawiania luk, który tworzy jedno z tych zadań automatycznie, lub możesz utworzyć jedno z tych zadań ręcznie.

  Dostępne instrukcje:

 4. Konfigurowanie terminarza zadań

  Aby upewnić się, że lista luk jest zawsze aktualna, skonfiguruj zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji tak, aby było uruchamiane automatycznie od czasu do czasu. Zalecana przeciętna częstotliwość uruchamiania to raz na tydzień.

  Jeśli utworzyłeś zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, możesz skonfigurować terminarz tak, aby zadanie było uruchamiane z tą samą częstotliwością co zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji lub rzadziej. Podczas ustawiania terminarza zadania Napraw luki należy pamiętać, żeby wybrać poprawki dla oprogramowania Microsoft lub określić poprawki użytkownika dla oprogramowania innych firm za każdym razem przed rozpoczęciem zadania.

  Jeśli konfigurujesz terminarz uruchamiania zadania, upewnij się, że zadanie naprawy luki zostanie uruchomione po zakończeniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji.

 5. Ignorowanie luk w oprogramowaniu (opcjonalne)

  Jeśli chcesz, możesz zignorować luki w oprogramowaniu na wszystkich zarządzanych urządzeniach lub tylko na wybranych zarządzanych urządzeniach.

  Dostępne instrukcje:

 6. Uruchamianie zadania naprawy luk

  Uruchom zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki lub zadanie Napraw lukę. Po zakończeniu zadania, upewnij się, że na liście zadań posiada stan Zakończone pomyślnie.

 7. Utwórz raport dotyczący wyników naprawy luk w oprogramowaniu (opcjonalne)

  Aby wyświetlić szczegółowe statystyki dotyczące naprawy luk, wygeneruj Raport o lukach. Raport wyświetla informacje o lukach w oprogramowaniu, które nie zostały naprawione. Dzięki temu możesz wiedzieć o wyszukiwaniu i naprawie luk w programach innych firm, w tym w oprogramowaniu firmy Microsoft, w swojej organizacji.

  Dostępne instrukcje:

 8. Sprawdzanie konfiguracji wyszukiwania i naprawy luk w programach innych firm

  Upewnij się, że wykonałeś następujące czynności:

  • Uzyskałeś i przejrzałeś listę luk w oprogramowaniu na zarządzanych urządzeniach
  • Zignorowałeś luki w oprogramowaniu, jeśli chciałeś
  • Skonfigurowałeś zadanie naprawy luk
  • Skonfigurowałeś terminarz zadań wyszukiwania i naprawy luk w oprogramowaniu, aby były uruchamianie po kolei
  • Sprawdziłeś, czy zadanie naprawy luk w oprogramowaniu zostało uruchomione

Wyniki

Jeśli utworzyłeś i skonfigurowałeś zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, luki zostają naprawione na zarządzanych urządzeniach automatycznie. Jeśli zadanie zostaje uruchomione, zestawia listę dostępnych aktualizacji oprogramowania z regułami określonymi w ustawieniach zadania. Wszystkie aktualizacje oprogramowania, które spełniają kryteria w regułach, zostaną pobrane do repozytorium Serwera administracyjnego i zostaną zainstalowane w celu naprawy luk w oprogramowaniu.

Jeśli utworzyłeś zadanie Napraw luki, naprawione zostaną tylko luki w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Zobacz również:

Informacje o aplikacjach innych firm

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.