Standardowa konfiguracja: Duże oddziały posiadające swoich administratorów

19 marca 2024

ID 92242

Jeśli organizacja posiada kilka dużych oddziałów, które są oddalone geograficznie od siebie, należy uwzględnić opcję wdrożenia Serwerów administracyjnych w każdym z biur. W jednym biurze można wdrożyć jeden lub kilka Serwerów administracyjnych, w zależności od liczby urządzeń klienckich i dostępnego sprzętu. W tym przypadku, dla każdego z biur można przeprowadzić „Standardową konfigurację:Jedno biuro”. Aby ułatwić zarządzanie, zalecane jest połączenie wszystkich Serwerów administracyjnych w hierarchię (najlepiej wielopoziomową).

Jeśli niektórzy pracownicy przemieszczają się między biurami ze swoimi urządzeniami (laptopami), utwórz profile połączenia Agenta sieciowego w zasadzie Agenta sieciowego. Profile połączeń Agenta sieciowego są obsługiwane tylko dla urządzeń Windows i MacOS.

Zobacz również:

Informacje o profilach połączenia dla użytkowników mobilnych

Standardowa konfiguracja: Jedno biuro

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.