Przeglądanie statystyk dotyczących luk na zarządzanych urządzeniach

19 marca 2024

ID 191658

Statystyki dla każdej luki w oprogramowaniu możesz przejrzeć na zarządzanych urządzeniach. Statystyki są przedstawiane w postaci wykresu. Wykres wyświetla liczbę urządzeń z następującymi stanami:

 • Zignorowano na: <liczba urządzeń>. Stan jest przypisywany, jeśli we właściwościach luki ręcznie ustawiono opcję ignorowania luki.
 • Naprawiono na: <liczba urządzeń>. Ten stan jest przypisywany, jeśli zadanie naprawy luki zostało zakończone pomyślnie.
 • Naprawa zaplanowana na: <liczba urządzeń>. Stan jest przypisywany, jeśli utworzono zadanie naprawy luki, ale zadanie nie zostało jeszcze wykonane.
 • Zastosowano poprawkę na: <liczba urządzeń>. Stan jest przypisywany, jeśli ręcznie wybrano aktualizację oprogramowania do naprawy luki, ale ta aktualizacja oprogramowania nie naprawiła luki.
 • Naprawa wymagana na: <liczba urządzeń>. Ten stan jest przypisywany, jeśli luka została naprawiona tylko na niektórych zarządzanych urządzeniach i wymagana jest naprawa luki na większej liczbie zarządzanych urządzeń.

W celu sprawdzenia statystyk dotyczących luki na zarządzanych urządzeniach:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.

  Strona wyświetla listę luk w aplikacjach wykrytych na zarządzanych urządzeniach.

 2. Wybierz lukę, dla której chcesz przejrzeć statystyki.

  W sekcji do pracy z wybranym obiektem wyświetlany jest wykres stanów luki. Kliknięcie stanu spowoduje otwarcie listy urządzeń, na których luka posiada wybrany stan.

Zobacz również:

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.