Instalowanie Agenta sieciowego dla systemu Linux w trybie cichym (z plikiem odpowiedzi)

19 marca 2024

ID 199693

Możesz zainstalować Agenta sieciowego na urządzeniach Linux przy użyciu pliku odpowiedzi—pliku tekstowego, który zawiera niestandardowy zestaw parametrów instalacji: zmienne i ich odpowiednie wartości. Korzystanie z tego pliku odpowiedzi umożliwia uruchomienie instalacji w trybie cichym, czyli bez udziału użytkownika.

W celu przeprowadzenia instalacji Agenta sieciowego dla systemu Linux w trybie cichym:

 1. Przygotuj odpowiednie urządzenie Linux do zdalnej instalacji. Pobierz i utwórz pakiet zdalnej instalacji, używając pakietu .deb lub .rpm Agenta sieciowego, korzystając z dowolnego odpowiedniego systemu do zarządzania pakietami.
 2. Jeśli chcesz zainstalować Agenta sieciowego na urządzeniach z systemem operacyjnym SUSE Linux Enterprise Server 15, w pierwszej kolejności zainstaluj pakiet insserv-compat, aby skonfigurować Agenta sieciowego.
 3. Przeczytaj Umowę licencyjną. Wykonaj poniższe kroki tylko wtedy, gdy rozumiesz i akceptujesz warunki Umowy licencyjnej.
 4. Ustaw wartość zmiennej środowiskowej KLAUTOANSWERS, wprowadzając pełną nazwę pliku odpowiedzi (w tym ścieżkę dostępu), na przykład, w następujący sposób:

  export KLAUTOANSWERS=/tmp/nagent_install/answers.txt

 5. Utwórz plik odpowiedzi (w formacie TXT) w katalogu, który określiłeś w zmiennej środowiskowej. Do plików z odpowiedziami dodaj listę zmiennych w formacie VARIABLE_NAME=variable_value, każda zmienna musi być w oddzielnym wierszu.

  W celu poprawnego korzystania z pliku odpowiedzi, musisz umieścić go w minimalnym zestawie trzech wymaganych zmiennych:

  • KLNAGENT_SERVER
  • KLNAGENT_AUTOINSTALL
  • EULA_ACCEPTED

  Możesz także dodać dowolne opcjonalne zmienne, aby korzystać z bardziej określonych parametrów zdalnej instalacji. Poniższa tabela wyświetla listy zmiennych, które mogą znajdować się w pliku odpowiedzi:

  Zmienne pliku odpowiedzi użyte jako parametry instalacji Agenta sieciowego dla systemu Linux w trybie cichym

 6. Zainstaluj agenta sieciowego:
  • Aby zainstalować Agenta sieciowego z pakietu RPM w 32-bitowym systemie operacyjnym, wykonaj następujące polecenie:
   # rpm -i klnagent-<numer kompilacji>.i386.rpm
  • Aby zainstalować Agenta sieciowego z pakietu RPM w 64-bitowym systemie operacyjnym, wykonaj następujące polecenie:
   # rpm -i klnagent64-<numer kompilacji>.x86_64.rpm
  • Aby zainstalować Agenta sieciowego z pakietu RPM w 64-bitowym systemie operacyjnym dla architektury Arm, wykonaj następujące polecenie:
   # rpm -i klnagent64-<numer kompilacji>.aarch64.rpm
  • Aby zainstalować Agenta sieciowego z pakietu DEB w 32-bitowym systemie operacyjnym, wykonaj następujące polecenie:
   # apt-get install ./klnagent_<numer kompilacji>_i386.deb
  • Aby zainstalować Agenta sieciowego z pakietu DEB w 64-bitowym systemie operacyjnym, wykonaj następujące polecenie:
   # apt-get install ./klnagent64_<numer kompilacji>_amd64.deb
  • Aby zainstalować Agenta sieciowego z pakietu DEB w 64-bitowym systemie operacyjnym dla architektury Arm, wykonaj następujące polecenie:
   # apt-get install ./klnagent64_<numer kompilacji>_arm64.deb

Instalacja Agenta sieciowego dla systemu Linux zostanie uruchomiona w trybie cichym; użytkownik nie zostanie zapytany o żadne działania podczas procesu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.