Obliczanie przestrzeni dyskowej (z użyciem oraz bez użycia funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami)

19 marca 2024

ID 159969

Obliczanie przestrzeni dyskowej bez użycia funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami

Przestrzeń dyskowa na Serwerze administracyjnym, wymagana dla folderu %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskyLab\adminkit, może zostać oszacowana w przybliżeniu przy użyciu wzoru:

(724 * C + 0,15 * E + 0,17 * A), KB

gdzie:

 • C to liczba urządzeń.
 • E to liczba przechowywanych zdarzeń.
 • A to całkowita liczba obiektów Active Directory:
  • Konta urządzeń
  • Konta użytkowników
  • Konta grup bezpieczeństwa
  • Jednostki organizacyjne Active Directory

Jeśli skanowanie Active Directory jest wyłączone, zmienna A będzie równa zero.

Obliczanie dodatkowej przestrzeni dyskowej z użyciem funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami

 • Uaktualnienia. Folder współdzielony dodatkowo potrzebuje przynajmniej 4 GB do przechowywania uaktualnień.
 • Pakiety instalacyjne. Jeśli niektóre pakiety instalacyjne są przechowywane na Serwerze administracyjnym, folder współdzielony będzie wymagał dodatkowej ilości miejsca na dysku, równej całkowitemu rozmiarowi wszystkich dostępnych pakietów instalacyjnych przeznaczonych do zainstalowania.
 • Zadania zdalnej instalacji. Jeśli zadania zdalnej instalacji znajdują się na Serwerze administracyjnym, wymagana będzie dodatkowa wolna przestrzeń na dysku (w folderze %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskyLab\adminkit) równa całkowitemu rozmiarowi wszystkich pakietów instalacyjnych przeznaczonych do zainstalowania.
 • Poprawki. Jeśli Serwer administracyjny jest zaangażowany w instalację łat, niezbędna jest dodatkowa ilość wolnego miejsca na dysku:
  • Folder z poprawkami powinien posiadać ilość miejsca na dysku równą całkowitemu rozmiarowi wszystkich pobranych łat. Domyślnie poprawki są przechowywane w folderze %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\wusfiles.

   Możesz użyć narzędzia klsrvswch, aby określić inny folder do przechowywania poprawek. Narzędzie klsrvswch znajduje się w folderze, w którym zainstalowany jest serwer administracyjny. Domyślna ścieżka instalacji: <Disk>:\Program Files (x86)\ Kaspersky Lab\ Kaspersky Security Center.

   Jeśli Serwer administracyjny jest używany jako serwer WSUS, zalecane jest przydzielenie temu folderowi przynajmniej 100 GB.

  • Folder %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskyLab\adminkit musi posiadać ilość miejsca na dysku równą całkowitemu rozmiarowi tych łat, do których odwołują się istniejące zadania instalacji aktualizacji (łat) i eliminacji luk.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.