Tworzenie zadania wykonywania kopii zapasowej

19 marca 2024

ID 3670

Zadania kopii zapasowej są zadaniami Serwera administracyjnego i są tworzone podczas działania kreatora wstępnej konfiguracji. Jeśli zadanie kopii zapasowej utworzone przez Kreator wstępnej konfiguracji zostało usunięte, możesz je utworzyć ręcznie.

W celu utworzenia zadania kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
  2. Uruchom tworzenie zadania w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając NoweZadanie w menu kontekstowym folderu Zadania w drzewie konsoli.
    • Kliknij przycisk Utwórz zadanie w obszarze roboczym.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. W oknie Wybierz typ zadania wybierz typ zadania Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego.

Zadanie Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego może zostać utworzone tylko w jednej kopii. Jeśli dla Serwera administracyjnego już utworzono zadanie tworzenia kopii zapasowych danych Serwera administracyjnego, nie będzie wyświetlane w oknie wyboru typu zadania kreatora tworzenia zadania kopii zapasowej Serwera administracyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.