Automatyczne znakowanie urządzeń

19 marca 2024

ID 147191

Możesz tworzyć i modyfikować reguły automatycznego znakowania w oknie właściwości Serwera administracyjnego.

W celu automatycznego znakowania urządzeń:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł z nazwą Serwera administracyjnego, dla którego musisz określić reguły znakowania.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Reguły znakowania.
 4. W sekcji Reguły znakowania kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Nowa reguła.

 5. W oknie Nowa reguła skonfiguruj ogólne właściwości reguły:
  • Określ nazwę reguły.

   Nazwa reguły nie może zawierać więcej niż 255 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych (takich jak "*<>?\:|).

  • Włącz lub wyłącz regułę, korzystając z pola Włącz regułę.

   Domyślnie zaznaczone jest pole Włącz regułę.

  • W polu Znacznik wprowadź nazwę znacznika.

   Nazwa znacznika nie może zawierać więcej niż 255 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych (takich jak "*<>?\:|).

 6. W sekcji Warunki kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy warunek, lub kliknij przycisk Właściwości, aby zmodyfikować istniejący warunek.

  Zostanie otwarte okno kreatora nowego warunku reguły automatycznego znakowania.

 7. W oknie Warunek przypisywania znacznika zaznacz pola obok warunków, które mają mieć wpływ na znakowanie. Możesz określić kilka warunków.
 8. W zależności od wybranego warunku przypisywania znaczników, kreator wyświetli okna, w których można skonfigurować odpowiednie warunki. Skonfiguruj wyzwalanie reguły według następujących warunków:
  • Użycie komputera lub połączenie z określoną siecią—właściwości sieci urządzenia, takie jak nazwa urządzenia w sieci Windows, a także uwzględnienie urządzenia w domenie lub podsieci IP.

   Jeśli dla bazy danych używanej z Kaspersky Security Center ustawione jest sortowanie z rozróżnianiem wielkości liter, zachowaj wielkość liter podczas określania nazwy DNS urządzenia. W przeciwnym razie reguła automatycznego tagowania nie będzie działać.

  • Użycie Active Directory—obecność urządzenia w jednostce organizacyjnej Active Directory i członkostwo urządzenia w grupie Active Directory.
  • Określone aplikacje—obecność Agenta sieciowego na urządzeniu oraz typ, wersja i architektura systemu operacyjnego.
  • Maszyny wirtualne—uwzględnienie urządzenia w określonym typie maszyn wirtualnych.
  • Zainstalowano aplikację z rejestru aplikacji—obecność aplikacji różnych producentów na urządzeniu.
 9. Po skonfigurowaniu warunku, wprowadź jego nazwę, a następnie zamknij okno kreatora.

  Jeśli to konieczne, dla jednej reguły możesz ustawić kilka warunków. W tej sytuacji znacznik zostanie przypisany do urządzenia, jeśli spełnia przynajmniej jeden warunek. Dodane warunki będą wyświetlane w oknie właściwości reguły.

 10. Kliknij OK w oknie Nowa reguła, a następnie kliknij OK w oknie właściwości Serwera administracyjnego.

Nowo utworzone reguły są wymuszone na urządzeniach zarządzanych przez wybrany Serwer administracyjny. Jeśli ustawienia urządzenia spełniają warunki reguły, do urządzenia zostanie przydzielony znacznik.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.