Dodawanie profilu konfiguracyjnego

27 lutego 2024

ID 89292

Aby utworzyć profil konfiguracyjny, możesz użyć programu Apple Configurator 2, który jest dostępny na stronie Apple Inc. Apple Configurator 2 działa tylko na urządzeniach z systemem macOS; jeśli nie masz do dyspozycji takich urządzeń, możesz zamiast tego użyć narzędzia iPhone Configuration Utility na urządzeniu z zainstalowaną Konsolą administracyjną. Jednak firma Apple Inc. nie obsługuje już programu iPhone Configuration Utility.

W celu utworzenia profilu konfiguracyjnego przy użyciu iPhone Configuration Utility i dodania go do serwera iOS MDM:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 2. W obszarze roboczym folderu Zarządzanie urządzeniami mobilnymi wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
 3. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer iOS MDM.
 4. Z menu kontekstowego serwera iOS MDM wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości serwera urządzeń mobilnych.

 5. W oknie właściwości serwera iOS MDM wybierz sekcję Profile konfiguracyjne.
 6. W sekcji Profile konfiguracyjne kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie otwarte okno Nowy profil konfiguracyjny.

 7. W oknie Nowy profil konfiguracyjny określ nazwę i numer ID profilu.

  Numer ID profilu konfiguracyjnego powinien być unikatowy; wartość powinna być określona w formacie Reverse-DNS (odwrotna translacja adresów DNS), na przykład: com.companyname.identifier.

 8. Kliknij OK.

  Następnie zostanie uruchomione narzędzie iPhone Configuration Utility (jeśli jest zainstalowane).

 9. Skonfiguruj ponownie profil konfiguracyjny w iPhone Configuration Utility.

  Opis ustawień profilu oraz instrukcje dotyczące sposobu konfiguracji profilu można znaleźć w dokumentacji załączonej do narzędzia iPhone Configuration Utility.

Po skonfigurowaniu profilu przy pomocy narzędzia iPhone Configuration Utility, nowy profil konfiguracyjny zostanie wyświetlony w sekcji Profile konfiguracyjne, w oknie właściwości serwera iOS MDM.

Kliknij przycisk Modyfikuj, aby zmodyfikować profil konfiguracyjny.

Kliknij przycisk Importuj, aby wczytać profil konfiguracyjny do programu.

Kliknij przycisk Eksportuj, aby zapisać profil konfiguracyjny do pliku.

Utworzony profil musi zostać zainstalowany na urządzeniach iOS MDM.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.