Zdarzenia błędu funkcyjnego Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 177081

Poniższa tabela wyświetla zdarzenia Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, których istotność to Błąd funkcjonalny.

Dla każdego zdarzenia, które może być generowane przez aplikację, określić można ustawienia powiadomień i ustawienia dot. przechowywania w profilu aplikacji, w karcie Konfiguracja zdarzenia. W przypadku Serwera administracyjnego możesz dodatkowo wyświetlić i skonfigurować listę zdarzeń we właściwościach Serwera administracyjnego. Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia powiadomień dla wszystkich zdarzeń jednocześnie, skonfiguruj ogólne ustawienia powiadomień we właściwościach Serwera administracyjnego.

Zdarzenia błędu funkcyjnego Serwera administracyjnego

Nazwa wyświetlanego typu zdarzenia

ID typu zdarzenia

Typ zdarzenia

Opis

Domyślny czas przechowywania

Błąd w czasie wykonywania

4125

KLSRV_RUNTIME_ERROR

Zdarzenia tego typu występują w wyniku nieznanych problemów.

Najczęściej są to problemy z systemem DBMS, problemy z siecią oraz inne problemy z oprogramowaniem i sprzętem.

Szczegóły zdarzenia można znaleźć w opisie zdarzenia.

180 dni

Przekroczono limit instalacji dla jednej z grup licencjonowanych aplikacji

4126

KLSRV_INVLICPROD_EXCEDED

Serwer administracyjny generuje zdarzenia tego typu okresowo (co godzinę). Zdarzenia tego typu występują, jeśli w Kaspersky Security Center zarządzasz kluczami licencyjnymi aplikacji innych firm i jeśli liczba instalacji przekroczyła ograniczenie ustawione przez klucz licencyjny aplikacji innej firmy.

Możesz zareagować na zdarzenie w następujące sposoby:

  • Zapoznaj się z listą zarządzanych urządzeń. Usuń aplikację innej firmy z urządzeń, na których aplikacja nie jest używana.
  • Użyj licencji innej firmy dla większej liczby urządzeń.

Możesz zarządzać kluczami licencyjnymi aplikacji firm trzecich, korzystając z funkcjonalności grup licencjonowanych aplikacji. Grupa licencjonowanych aplikacji zawiera aplikacje firm trzecich spełniające kryteria ustalone przez Ciebie.

180 dni

Przeszukanie segmentu chmury nie powiodło się

4143

KLSRV_KLCLOUD_SCAN_ERROR

Zdarzenia tego typu mają miejsce, gdy serwer administracyjny nie może przeszukać segmentu sieci w środowisku chmury. Przeczytaj szczegóły w opisie zdarzenia i zareaguj odpowiednio.

Nie jest przechowywany

Kopiowanie aktualizacji do określonego folderu nie powiodło się

4123

KLSRV_UPD_REPL_FAIL

Zdarzenia tego typu występują, gdy aktualizacje oprogramowania są kopiowane do dodatkowych folderów współdzielonych.

Możesz zareagować na zdarzenie w następujące sposoby:

  • Sprawdź, czy konto użytkownika, który ma uzyskać dostęp do folderu(ów) posiada prawo do zapisu.
  • Sprawdź, czy nazwa użytkownika i/lub hasło do folderu(ów) uległy zmianie.
  • Sprawdź połączenie z internetem, gdyż to może być przyczyną zdarzenia. Aby zaktualizować bazy danych i moduły oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami.

180 dni

Brak wolnego miejsca na dysku

4107

KLSRV_DISK_FULL

Tego typu zdarzenia występują, gdy dysk twardy urządzenia, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny, zabraknie wolnego miejsca.

Zwolnij miejsce na dysku na urządzeniu.

180 dni

Folder współdzielony nie jest dostępny

4108

KLSRV_SHARED_FOLDER_UNAVAILABLE

Zdarzenia tego typu występują, jeśli folder współdzielony Serwera administracyjnego jest niedostępny.

Możesz zareagować na zdarzenie w następujące sposoby:

  • Sprawdź, czy Serwer administracyjny (na którym znajduje się folder współdzielony) jest włączony i dostępny.
  • Sprawdź, czy nazwa użytkownika i/lub hasło do folderu uległy zmianie.
  • Sprawdź połączenie sieciowe.

180 dni

Baza danych Serwera administracyjnego jest niedostępna

4109

KLSRV_DATABASE_UNAVAILABLE

Zdarzenia tego typu występują, jeśli baza danych Serwera administracyjnego stała się niedostępna.

Możesz zareagować na zdarzenie w następujące sposoby:

  • Sprawdź, czy zdalny serwer, na którym jest zainstalowany serwer SQL, jest dostępny.
  • Przejrzyj raporty systemu DBMS, aby odkryć przyczynę braku dostępności bazy danych Serwera administracyjnego. Na przykład, ze względu na profilaktyczną obsługę, zdalny serwer z zainstalowanym serwerem SQL może być niedostępny.

180 dni

Brak wolnego miejsca w bazie danych Serwera administracyjnego

4110

KLSRV_DATABASE_FULL

Zdarzenia tego typu występują, gdy nie ma wolnego miejsca w bazie danych Serwera administracyjnego.

Serwer administracyjny nie działa, gdy jego baza danych osiągnęła swoją pojemność i gdy dalsze zapisywanie w bazie danych nie jest możliwe.

Poniżej wymienione są przyczyny tego zdarzenia, w zależności od systemu DBMS, którego używasz, oraz odpowiednie reakcje na to zdarzenie:

180 dni

Zobacz również:

Zdarzenia krytyczne Serwera administracyjnego

Zdarzenia informacyjne Serwera administracyjnego

Zdarzenia ostrzegające Serwera administracyjnego

Informacje o zdarzeniach w Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.