Wyłączanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

19 marca 2024

ID 211404

Możesz wyłączyć weryfikację dwuetapową dla wszystkich użytkowników, jeśli weryfikacja dwuetapowa jest włączona dla Twojego konta, a Twoje konto posiada uprawnienie Modyfikuj listy ACL obiektów w obszarze funkcyjnym Cechy ogólne: Uprawnienia użytkownika. Jeśli weryfikacja dwuetapowa nie jest włączona na Twoim koncie, musisz włączyć weryfikację dwuetapową dla swojego konta przed wyłączeniem jej dla wszystkich użytkowników.

W celu wyłączenia weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników:

  1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

    Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. Na zakładce Bezpieczeństwo uwierzytelniania w oknie właściwości ustaw przycisk przełącznika opcji weryfikacja dwuetapowa dla wszystkich użytkowników w pozycji wyłączenia.
  3. Wprowadź poświadczenia swojego konta w oknie uwierzytelniania.

Weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona dla wszystkich użytkowników.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla własnego konta

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.