Przeglądanie informacji o usuniętych obiektach

19 marca 2024

ID 171690

Informacje o usuniętych obiektach są przechowywane w folderze Usunięte obiekty przez ten sam czas, co rewizje obiektu (zalecany okres to 90 dni).

Tylko użytkownicy z uprawnieniem Odczyt w obszarze uprawnień Usunięte obiekty mogą przeglądać listę usuniętych obiektów (więcej informacji znajdziesz w sekcji Przydzielanie uprawnień użytkownikom i grupom).

W celu wyświetlenia listy usuniętych obiektów:

W drzewie konsoli wybierz Usunięte obiekty (domyślnie Usunięte obiekty to podfolder folderu Zaawansowane).

Jeśli nie masz uprawnienia Odczyt w obszarze uprawnień Usunięte obiekty, pusta lista jest wyświetlana w folderze Usunięte obiekty.

Obszar roboczy folderu Usunięte obiekty zawiera następujące informacje o usuniętych obiektach:

 • Nazwa. Nazwa obiektu.
 • Typ. Typ obiektu, taki jak profil, zadanie lub pakiet instalacyjny.
 • Czas. Godzina usunięcia obiektu.
 • Użytkownik. Nazwa konta użytkownika, który usunął obiekt.

W celu wyświetlenia więcej informacji o obiekcie:

 1. W drzewie konsoli wybierz Usunięte obiekty (domyślnie Usunięte obiekty to podfolder folderu Zaawansowane).
 2. W obszarze roboczym Usunięte obiekty wybierz obiekt, którego potrzebujesz.

  W prawej części obszaru roboczego pojawi się okno do pracy z wybranym obiektem.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij odnośnik Właściwości, dostępny w oknie.
  • Kliknij prawym klawiszem myszy obiekt, który wybrałeś w obszarze roboczym, a w menu kontekstowym wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości obiektu, wyświetlające następujące zakładki:

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.