Zdarzenia informacyjne serwera iOS MDM

19 marca 2024

ID 177142

Poniższa tabela wyświetla zdarzenia serwera iOS MDM Kaspersky Security Center, które posiadają priorytet Informacja.

Dla każdego zdarzenia, które może być generowane przez aplikację, określić można ustawienia powiadomień i ustawienia dot. przechowywania w profilu aplikacji, w karcie Konfiguracja zdarzenia. Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia powiadomień dla wszystkich zdarzeń jednocześnie, skonfiguruj ogólne ustawienia powiadomień we właściwościach Serwera administracyjnego.

Zdarzenia informacyjne serwera iOS MDM

Nazwa wyświetlanego typu zdarzenia

Typ zdarzenia

Domyślny czas przechowywania

Podłączono nowe urządzenie mobilne

NEW_DEVICE_CONNECTED

30 dni

Lista profili została pomyślnie pobrana

PROFILELIST_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Profil został pomyślnie zainstalowany

INSTALLPROFILE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Profil został pomyślnie usunięty

REMOVEPROFILE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Lista profili informacyjnych została pomyślnie pobrana

PROVISIONINGPROFILELIST_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Profil informacyjny został pomyślnie zainstalowany

INSTALLPROVISIONINGPROFILE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Profil informacyjny został pomyślnie usunięty

REMOVEPROVISIONINGPROFILE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Lista certyfikatów cyfrowych została pomyślnie pobrana

CERTIFICATELIST_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Lista zainstalowanych aplikacji została pomyślnie zażądana

INSTALLEDAPPLICATIONLIST_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Ogólne informacje o urządzeniu mobilnym zostały pomyślnie pobrane

DEVICEINFORMATION_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Informacje o zabezpieczeniach zostały pomyślnie pobrane

SECURITYINFO_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Urządzenie mobilne zostało pomyślnie zablokowane

DEVICELOCK_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Hasło zostało pomyślnie zresetowane

CLEARPASSCODE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Dane zostały pomyślnie usunięte z urządzenia mobilnego

ERASEDEVICE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Aplikacja została pomyślnie zainstalowana

INSTALLAPPLICATION_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Kod wykupu aplikacji został pomyślnie ustawiony dla aplikacji

APPLYREDEMPTIONCODE_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Lista zarządzanych aplikacji została pomyślnie pobrana

MANAGEDAPPLICATIONLIST_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Zarządzana aplikacja została pomyślnie usunięta

REMOVEAPPLICATION_COMMAND_SUCCESSFULL

30 dni

Ustawienia roamingu zostały pomyślnie zastosowane

SETROAMINGSETTINGS_COMMAND_SUCCESSFUL

30 dni

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.