Przeglądanie informacji o urządzeniu EAS

19 marca 2024

ID 64435

W celu przejrzenia informacji o urządzeniu EAS:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

    Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

  2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia EAS, klikając odnośnik Exchange ActiveSync (EAS).
  3. Z menu kontekstowego urządzenia przenośnego wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości urządzenia EAS.

Okno właściwości urządzenia mobilnego wyświetla informacje o podłączonym urządzeniu EAS.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.