Usuwanie obiektów

19 marca 2024

ID 171696_1

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące usuwania obiektów i przeglądania informacji o obiektach po ich usunięciu.

Możesz usuwać obiekty, w tym:

 • Zasady
 • Zadania
 • Pakiety instalacyjne
 • Wirtualne Serwery administracyjne
 • Użytkownicy
 • Grupy bezpieczeństwa
 • Grupy administracyjne

Jeśli usuniesz obiekt, informacje o nim pozostaną w bazie danych. Okres przechowywania informacji o usuniętych obiektach jest taki sam, jak okres przechowywania rewizji obiektu (zalecany okres wynosi 90 dni). Możesz zmienić okres przechowywania tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienie Modyfikacja w obszarze uprawnień Usunięte obiekty.

Informacje o usuwaniu urządzeń klienckich

Gdy usuniesz urządzenie zarządzane z grupy administracyjnej, aplikacja przeniesie je do grupy Urządzenia nieprzypisane. Po usunięciu urządzenia zainstalowane aplikacje Kaspersky — Agent sieciowy i dowolna aplikacja zabezpieczająca, na przykład Kaspersky Endpoint Security — pozostają na urządzeniu.

Kaspersky Security Center obsługuje urządzenia w grupie Urządzenia nieprzypisane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeśli skonfigurowałeś reguły przenoszenia urządzeń i urządzenie spełnia kryteria reguły przenoszenia, urządzenie jest automatycznie przenoszone do grupy administracyjnej zgodnie z regułą.
 • Urządzenie jest przechowywane w grupie Urządzenia nieprzypisane i automatycznie usuwane z grupy zgodnie z regułami przechowywania urządzeń.

  Reguły przechowywania urządzeń nie mają wpływu na urządzenia, które mają jeden lub więcej napędów zaszyfrowanych za pomocą pełnego szyfrowania dysku. Takie urządzenia nie są usuwane automatycznie — można je usunąć tylko ręcznie. Jeśli chcesz usunąć urządzenie z zaszyfrowanym dyskiem, najpierw odszyfruj dysk, a następnie usuń urządzenie.

  Przy usuwaniu urządzenia z zaszyfrowanym dyskiem dane wymagane do odszyfrowania dysku są również usuwane. W takim przypadku, aby odszyfrować dysk, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Urządzenie zostaje ponownie podłączone do Serwera administracyjnego w celu przywrócenia danych wymaganych do odszyfrowania dysku.
  • Użytkownik urządzenia zapamięta hasło do odszyfrowania.
  • Aplikacja zabezpieczająca, która została użyta do zaszyfrowania dysku, na przykład Kaspersky Endpoint Security for Windows, jest nadal zainstalowana na urządzeniu.

  Jeśli dysk został zaszyfrowany przy użyciu technologii Kaspersky Disk Encryption, możesz również spróbować odzyskiwania danych przy użyciu narzędzia FDERT Restore Utility.

Gdy ręcznie usuniesz urządzenie z grupy Urządzenia nieprzypisane, aplikacja usunie je z listy. Po usunięciu urządzenia zainstalowane aplikacje Kaspersky (jeśli istnieją) pozostają na urządzeniu. Następnie, jeśli urządzenie jest nadal widoczne dla Serwera administracyjnego i przeprowadzona została regularna konfiguracja przeszukiwania sieci Kaspersky Security Center wykrywa urządzenie podczas przeszukiwania sieci i dodaje je z powrotem do grupy Urządzenia nieprzypisane. Dlatego też wskazane jest ręczne usunięcie urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono niewidoczne dla Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Usuwanie obiektu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.