Synchronizowanie klienta z Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 11982

Scenariusz ten opisuje stan systemu administracyjnego w sytuacji, gdy zachodzi intensywna synchronizacja danych pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym. Urządzenia klienckie nawiązują połączenie z Serwerem administracyjnym w przedziale czasowym określonym przez administratora. Serwer administracyjny porównuje stan danych na urządzeniu klienckim ze stanem danych na Serwerze, zapisuje w bazie danych informacje o ostatnim połączeniu urządzenia klienckiego i przeprowadza synchronizację danych.

Ta sekcja zawiera informacje o rozmiarach ruchu dla podstawowych scenariuszy administracyjnych przy łączeniu klienta z Serwerem administracyjnym (zobacz poniższą tabelę). Dane znajdujące się w tabeli mogą się nieznacznie różnić w zależności od bieżącej wersji antywirusowych baz danych.

Ruch sieciowy

Scenariusz

Ruch sieciowy z urządzeń klienckich do Serwera administracyjnego, KB

Ruch sieciowy z Serwera administracyjnego do urządzeń klienckich, KB

Całkowity ruch sieciowy (dla pojedynczego urządzenia klienckiego), KB

Wstępna synchronizacja przed aktualizacją baz danych na urządzeniu klienckim

699,44

568,42

1267,86

Wstępna synchronizacja po aktualizacji baz danych na urządzeniu klienckim

735,8

4474,88

5210,68

Synchronizacja bez zmian na urządzeniu klienckim i Serwerze administracyjnym

11,99

6,73

18,72

Synchronizacja po zmianie wartości ustawień w profilu grupy

9,79

11,39

21,18

Synchronizacja po zmianie wartości ustawień w zadaniu grupowym

11,27

11,72

22,99

Wymuszona synchronizacja bez zmian na urządzeniu klienckim

77,59

99,45

177,04

Całkowita ilość ruchu sieciowego może znacznie się wahać, w zależności od tego, czy w grupach administracyjnych wykorzystywana jest opcja multiemisji IP. Jeśli opcja ta jest używana, całkowity rozmiar ruchu sieciowego będzie o około N razy mniejszy dla grupy, gdzie N oznacza całkowitą liczbę urządzeń należących do grupy administracyjnej.

Ilość ruchu sieciowego przy wstępnej synchronizacji przed i po aktualizacji baz danych jest określona dla następujących przypadków:

  • Instalowanie Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczającej na urządzeniu klienckim
  • Przenoszenie urządzenia klienckiego do grupy administracyjnej
  • Stosowanie do urządzenia klienckiego profilu i zadań domyślnie utworzonych dla grupy

Tabela określa szybkość ruchu sieciowego w przypadku zmian wprowadzonych w jednym z ustawień ochrony, które znajdują się w ustawieniach profilu Kaspersky Endpoint Security. Dane dla innych ustawień profilu mogą się różnić od danych wyświetlonych w tabeli.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.