Konfigurowanie ponownego uruchamiania urządzenia klienckiego

19 marca 2024

ID 90378

Podczas korzystania, instalowania lub usuwania Kaspersky Security Center konieczne może być ponowne uruchomienie urządzenia. Możesz określić ustawienia ponownego uruchamiania tylko dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows.

W celu skonfigurowania ponownego uruchamiania urządzenia klienckiego:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną, dla której chcesz skonfigurować ponowne uruchamianie.
 2. W obszarze roboczym grupy wybierz zakładkę Zasady.
 3. W obszarze roboczym, na liście profili wybierz profil Agenta sieciowego Kaspersky Security Center, a następnie z menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
 4. W oknie ustawień zasady wybierz sekcję Zarządzanie ponownym uruchamianiem.
 5. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana, gdy wymagane jest ponowne uruchomienie urządzenia:
  • Wybierz Nie uruchamiaj ponownie systemu operacyjnego, aby zablokować automatyczne ponowne uruchamianie.
  • Wybierz Jeżeli będzie to wymagane, automatycznie uruchom ponownie system operacyjny, aby zezwolić na automatyczne ponowne uruchomienie.
  • Wybierz Pytaj użytkownika o akcję, aby włączyć wyświetlanie pytania o zezwolenie na ponowne uruchomienie.

  Można określić częstotliwość wyświetlania pytań o ponowne uruchomienie, włączyć wymuszone ponowne uruchomienie oraz wymuszone zamknięcie aplikacji w zablokowanych sesjach na urządzeniu, zaznaczając odpowiednie pola i ustawienia czasu w polu pokrętła.

 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno właściwości zasady, kliknij OK.

Ponowne uruchamianie urządzenia zostanie skonfigurowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.