Przygotowanie urządzenia z systemem Windows do zdalnej instalacji w trybie cichym

19 marca 2024

ID 13273

W celu przygotowania urządzenia z systemem Windows do zdalnej instalacji w trybie cichym:

Uruchom plik riprep.exe na urządzeniu klienckim z poziomu wiersza poleceń, podając wymagany zestaw przełączników.

Składnia wiersza poleceń narzędzia:

riprep.exe [-silent] [-cfg CONFIG_FILE] [-tl traceLevel]

Opisy przełączników:

 • -silent— uruchamia narzędzie w trybie cichym.
 • -cfg CONFIG_FILE—określa konfigurację narzędzia, gdzie CONFIG_FILE to ścieżka dostępu do pliku konfiguracyjnego (pliku posiadającego rozszerzenie .ini).
 • -tl traceLevel—określa poziom śledzenia, gdzie traceLevel to cyfra od 0 do 5. Jeśli nie określono żadnego przełącznika, używana jest wartość 0.

Uruchamiając narzędzie w trybie cichym, możesz wykonać następujące zadania:

 • Wyłączyć proste udostępnianie plików
 • Uruchomić usługę serwera na urządzeniu klienckim
 • Otworzyć porty
 • Utworzyć konto lokalne
 • Wyłączyć kontrolę konta użytkownika (UAC)

Możesz określić parametry dla przygotowywania urządzenia do zdalnej instalacji w pliku konfiguracyjnym podanym w przełączniku -cfg. W celu zdefiniowania tych parametrów, do pliku konfiguracyjnego należy dodać następujące informacje:

 • W sekcji Common określ, które zadania mają zostać wykonane:
  • DisableSFS—wyłącza proste udostępnianie plików (0—zadanie jest wyłączone; 1—zadanie jest włączone).
  • StartServer—uruchamia usługę serwera (0—zadanie jest wyłączone; 1—zadanie jest włączone).
  • OpenFirewallPorts—otwiera potrzebne porty (0—zadanie jest wyłączone; 1—zadanie jest włączone).
  • DisableUAC—wyłącza Kontrolę konta użytkownika (UAC) (0—zadanie jest wyłączone; 1—zadanie jest włączone).
  • RebootType—określa zachowanie w przypadku, gdy konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia, a UAC jest wyłączona. Możesz użyć następujących wartości:
   • 0—nigdy nie uruchamiaj urządzenia ponownie.
   • 1—uruchom urządzenie ponownie, jeśli UAC była włączona przed uruchomieniem narzędzia.
   • 2—wymuś ponowne uruchomienie, jeśli UAC była włączona przed uruchomieniem narzędzia.
   • 4—zawsze uruchamiaj urządzenie ponownie.
   • 5—zawsze wymuszaj ponowne uruchomienie urządzenia.
 • W sekcji UserAccount określ nazwę konta (user) i jego hasło (Pwd).

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego:

[Common]

DisableSFS=0

StartServer=1

OpenFirewallPorts=1

[UserAccount]

user=Admin

Pwd=Pass123

Po zakończeniu pracy narzędzia, w jego folderze zostaną utworzone następujące pliki:

 • riprep.txt—raport z działania, w którym znajdują się wszystkie etapy działania narzędzia wraz z powodami takich działań.
 • riprep.log—plik śledzenia (jest on tworzony, gdy poziom śledzenia został ustawiony powyżej 0).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.